tysdag, februar 13, 2007

Dagens overskrift

Nasjonalt folkehelseinstitutt har den beste overskrifta eg har sett på ei stund, når dei i ein artikkel skriv at "Behandling av depresjoner kan forebygge selvmord". Eg skjønar at det kanskje har mangla prov, men eg må innrømma at eg trudde generelt det var deprimerte personar som stod i fare for å ta sitt eiget liv, og at det difor var ganske logisk at me ved å hindra depresjon òg ville forebygga sjølvmord ..?


torsdag, februar 01, 2007

Kvinner er frå Venus ..?

Eg fann ut at Lasse visstnok er frå Jupiter, og då måtte eg jo testa meg sjølv òg ...

You Are From Mars

You're energetic, althletic, and totally hyperactive.
You love playing sports and being in the middle of all of the action.
You're independent, corageous, and brave. Unafraid to do things your way.
Mars can be reckless, quick tempered, and a little too spontaneous.
So think before you act - and resist your natural urges to dominate others.