torsdag, juni 15, 2006

Skremmande om AMK

Adresseavisa melder i ein artikkel om slurv frå AMK. Dette høyrast skremmande ut, i og med at det er dei, og berre dei, me skal lita på i ein krisesituasjon. Artikkelen fortel mellom anna at AMK nyttar mykje tid på å avklara om det er alkohol i biletet. Kva i all verda tyder det då? At dersom eg ringer om at nokon har kutta pulsåra eller ligg livlaus ein eller annan stad, må eg fyrst svara på om det er alkohol med i biletet? Førstehjelpa endrast vel ikkje, og det er vel det som skal vera det vesentlege?

Ein annan tankevekkar var at dei som arbeider på AMK meiner sjølv at dei følger boka, men i følge lydloggen gjer dei ikkje det. Og det er vanskeleg å skapa endringar viss folk sjølv ikkje ser at dei gjer feil.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hello. I love your blog, it is very nice. You can see pictures of me on http://nudecharm.net - See you soon baby ;)